Skip to content Skip to footer

תקנון שירות, תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

כללי

 1. השימוש באתר זה (להלן: האתר") מהווה הסכמה לתקנון זה, לתנאים ולהתניות הכלולים בו. התקנון עשוי להשתנות מעת לעת ע"י מנהל האתר (להלן: "החברה") ועל המשתמשים להתעדכן בתקנון בכניסה לאתר. 

 2. גלישה באתר ו/או שימוש באתר בכל צורה שהיא, לרבות גלישה באתר, קריאת כל תוכן המצוי באתר, רכישת קורסים ו/או תכנים נוספים ושימוש בשירותי האתר ובמידע הכלול בהם, מהווה ומוכיחה הסכמה מלאה של תנאי תקנון זה.

 3. לשם הבהרה, הוראות אלו מהוות הסכם משפטי מחייב לכל מטרה ומחייבות את המשתמש בכל שימוש באתר. אם אינך מסכים לכל ההוראות או לחלקן, נא לא להשתמש באתר או לבצע פעולות כלשהן באמצעות האתר.

 4. לשון זכר בתקנון זה הינה מטעמי נוחות בלבד והתקנון מתייחס לכל המינים באופן שווה.

 5. השירותים הניתנים באמצעות האתר והחברה כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה.

 6. עצם הזמנת השירותים באתר מהווה הצהרת הלקוח כי קרא, הבין והסכים לתנאי הוראה זו. הוראות אלו מהוות חוזה מחייב בין המשתמש לבין החברה.

 7. לשם הבהרה, החברה הינה חברה פרטית ואין לה כל קשר עם מוסדות לימוד ו/או מרצים במכללות.

 8. תנאי השימוש באתר זה כפופים לחוקי מדינת ישראל.

שיעורים פרטיים/ליווי אקדמי/ליווי כתיבה

 1. שירותי שיעורים פרטיים ניתנים על ידי צדדים שלישיים בלתי תלויים (להלן "מורים"). לסגל יש ידע רלוונטי בתחום הלימוד אך אינם עובדי החברה.

 2. כל טענה או דרישה, לרבות פיצויים או החזרים, המוגשות כנגד המדריך הינה באחריות המדריך בלבד. החברה אינה נושאת באחריות למעשים או מחדלים של מדריכים.

 3. כל שיעור הוא שעה (45 דקות). למשל, מפגש בן שעה וחצי הוא מפגש זוגי (2 מפגשים).

 4. שיעור לא בהכרח יימשך כפולה של 45 דקות, הוא יסתיים בהתאם לרצון התלמיד וזמינות המורה. התשלום יחושב על סמך החלק היחסי של הקורס שלא הושלם במלואו. לדוגמה, שיעור שלמעשה אורך שעה אחת יחויב כשיעור של אחד ושליש.

 5. במידה ושיעור מסתיים לפני ש-45 הדקות הראשונות הסתיימו מסיבות שאינן קשורות למדריך או לחברה, יגבה תשלום עבור שיעור יחיד בודד.

 6. כרטיס: רכישת חבילות שעות אשראי מראש במחיר מוזל. ניתן להשתמש בכרטיס תוך 3 חודשים ממועד הרכישה. לא יינתן החזרים כספיים אם לא מנוצל הזמן המלא בחבילה. כרטיסי השיעור הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה בין תלמידים.

 7. מדיניות ביטולים – ניתן לבטל שיעור עד 24 שעות לפני המועד האחרון ללא תשלום דמי ביטול. במקרה של ביטול תוך 24 שעות ממועד הקורס שנקבע, יחויבו הסטודנטים בדמי ביטול השווים למחיר המלא של הקורס הבודד, ללא קשר למספר השיעורים שנקבעו מראש.

עבודות עזר אקדמיות

 1. שירותי כתיבת התוכן של עבודות העזר ניתנים על ידי צד שלישי עצמאי (להלן: "כותב התוכן"). הכותבים הינם בעלי ידע רלוונטי בתחום הנלמד, אך אינם עובדי החברה.

 2. החברה אחראית על הזמנת השירות מכותבי התוכן, בקרה על התשלום, בקרה על תוכן עבודת העזר ומסירתה ללקוחות.

 3. חובת מקוריותכותבי התוכן מתחייבים למסור עבודות עזר מקוריות בלבד בהתאם להנחיות שקיבלו.

 4. כל עבודה נמסרת לשימוש הלקוח בלבד והיא מיועדת לסייע לו בביצוע מטלותיו. באחריות הלקוח תוצאות כל שימוש בעבודות העזר באופן המפר את הוראות מוסד הלימוד שלו.

 5. איחור בתשלום מעבר ל-3 ימי עסקים מהודעה על סיום העבודה מהווה הפרה של התקנון. החברה רשאית להחזיר כספים במידה ולא מצאה לנכון לספק את העבודה בזמן שנקבע.

 6. אפשרות לחשיפה חלקית של עבודת עזר לפני תשלום סופי – הלקוח רשאי לקבל חלקים מעבודת העזר לעיונו בטרם השלמת תשלום מלא.

 7. לאור סעיף 6(2) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010, וכן לאור אופי העסקה – הוראות תקנות אלו אינן חלות על עסקה זו של מתן שירות בכתיבת עבודות עזר אקדמיות.

מדיניות פרטיות

 1. מידע המופיע בטופסי פנייה עשוי לשמש את הנהלת האתר וכן חברות אחיות ותתי גורמי משנה הפועלים מטעם הנהלת החברה באותם סטנדרטים, על מנת לספק לך את המידע והשירותים שאתה מבקש . 

 2. בלחיצה על כפתור "שלח", אני מאשר את הטופס ותנאיו בחתימה עליו.

 3. אתר זה מאובטח באמצעות שימוש באמצעי אבטחה מתקדמים, אשר נועדו להבטיח שימוש נכון וגלישה בטוחה באתר ולשמור על פרטיות המשתמשים בו. כל המשתמשים באתר זה ובשירותיו מבטיחים לא לעסוק בפעילויות כלשהן המשבשות את פעילות האתר, גניבת מידע משתמש או פיצוח מנגנון האבטחה של האתר. 

 4. במקרה של שימוש לרעה, הנהלת האתר תנקוט בכל דרך חוקית העומדת לרשותה לכל פעילות, לרבות חסימת גישה של המשתמש לאתר ונקיטת הליכים משפטיים נגד המשתמש אם המשתמש יבצע את המעשים האמורים לעיל.

 5. החברה רשאית לשלוח לך מידע אודות שירותיה, ופנייה לחברה בבקשת שירות מהווה את הסכמתך לקבלת פרסומות מהחברה ו/או מי מטעמה בהתאם לסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982. הפרסום יישלח אליך על סמך פרטי ההתקשרות שמסרת למפעילת השירות במהלך הרישום או בכל מקרה אחר בו תמסור את פרטיך לחברה, כגון באמצעות טופס פנייה הכלול בשירות. בכל עת אתה רשאי ליידע את החברה על סירובך לקבל פרסום בכלל או סוגי פרסום מסוימים באמצעות שליחת הודעת סירוב (אופן שליחת הודעת הדחייה יפורט במודעה שתשלח אליך). החברה עשויה אף להשתמש בפרטים שתמסור לשליחת ניוזלטרים או תוכן אחר שאינו מהווה פרסום. 

 6. בהתאם לדרישות סעיף 30א(ג) לחוק התקשורת (בזק ושידורים) – תשמ"ב-1982, החברה מודיעה בזאת כי ניתן להשתמש בפרטים הנמסרים על ידך לצורך שליחת פרסום מטעמה.

 7. מנהל האתר עשוי להקליט את שיחות הטלפון עם המשתמשים לצורך מעקב, ניהול ושיפור השירות. כמשתמש באתר ו/או בשירותים, אתה מסכים להקלטות כאמור.

 8. החברה עשויה לשתף את פרטי ההתקשרות שלך עם חברות אחרות על מנת שיוכלו ליצור איתך קשר ולספר לך על שירותים שעשויים לעניין אותך. אנו עובדים רק עם חברות שאנו סומכים עליהן ומבטיחים שהן יגנו על פרטיותך וישתמשו בה רק למטרות שהוסברו לך. אתה יכול לבחור שלא לשתף את פרטי ההתקשרות שלך עם חברות אלו בכל עת על ידי שליח בקשה בנושא למנהל האתר.

שונות

 1. קניין רוחני – האתר מכיל חומרים, סימני מסחר ותוכן קנייני אחר ומידע המוגן על ידי חוקי זכויות יוצרים, לרבות טקסט, תוכנה, תמונות, סרטונים, גרפיקה, עיצובים, קבצי אודיו וכו'.

 2. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות השם, סימני המסחר, עיצוב האתר, התכנים המתפרסמים באתר, וכל תוכנה, אפליקציה, קוד מחשב, קבצי גרפיקה, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו, שייכים לחברה בלבד. .

 3. שכפול והפצה אסורים – אינך רשאי לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או להעביר לצד שלישי כל חלק מהתוכן הנ"ל ללא הסכמה מפורשת בכתב של החברה.

 4. אתר זה והתוכן המופיע בו מוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר וחוקי קניין רוחני אחרים.

 5. כל הזכויות שייכות לחברה בלבד.

 6. כל שימוש בכל חלק מאתר זה או תוכן זה ללא רשות מפורשת מהחברה אסור. שימוש לא מורשה באתר או בתוכן עלול להוות זכויות יוצרים, סימן מסחרי או הפרת קניין רוחני אחרת.

 7. החברה רשאית לנקוט בצעדים משפטיים כנגד כל גורם שיפר את זכויותיו.

 8. נגישות – אנו מחויבים להנגיש את האתר שלנו לכולם, כולל אנשים עם מוגבלויות. האתר פותח ועוצב תוך התחשבות בעקרונות הנגישות. השתמש בטכנולוגיות התומכות בנגישות כגון תגי ARIA ותכונות HTML5. התוכן של אתר זה מוצג בצורה ברורה וקלה לקריאה. ניתן להשתמש באתר זה רק באמצעות מקלדת. אתה יכול להגדיל את גודל הטקסט ולהשתמש בניגודיות גבוהה. באתר מותקנים תוספי נגישות, המאפשרים לשנות את הגדרות התצוגה וההתנהגות של האתר בהתאם לצרכים האישיים. להצהרת הנגישות המלאה לחצו כאן. אנו פועלים ללא הרף לשיפור הנגישות של האתר שלנו ומעריכים את המשוב שלך.

 9. תקופת התיישנות: מבלי לסטות מהוראות תקנון זה, המשתמש מאשר, מסכים ומאשר כי תקופת ההתיישנות לכל תביעה/תביעה/דרישה שיעלו המשתמש לחברה ו/או לצדדים שלישיים הקשורים לשימוש באתר זה. תוגבל במגבלת הזמן של האתר היא 6 חודשים. זה נתפס על ידי הצדדים כהסכמה לקיצור תקופת ההתיישנות הקבועה בסעיף 19 לחוק ההתיישנות (תשמ"ח-1958).

 10. שינויים בכללים: החברה רשאית לשנות כללים אלה מעת לעת ללא הודעה מוקדמת. החברה תפרסם את התקנון החדש באתר האינטרנט שלה והוא ייכנס לתוקף מיד עם פרסומו.

 11. דין וסמכות שיפוט – פרשנות ואכיפת תקנון זה ו/או כל הליכים או עימותים הנובעים ממנו יתנהלו אך ורק על פי דיני ישראל ולבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז בישראל תהיה סמכות שיפוט בלעדית.

 

error: תוכן זה הינו מוגן
ליצירת קשר בוואטסאפ, לחצו כאן