Skip to content Skip to footer

עבודה סמינריונית במשפטים

סטודנטים למשפטים?

סמינריון במשפטים הוא הזדמנות ייחודית עבורכם להפגין את הידע וההבנה שלכם במשפטים אל מול משרדי עריכת הדין בראיונות ההתמחות.

נתקדם לכתיבה והגשה?

למה איכות הסמינריון שלכם כל כך חשובה למשרדי עורכי הדין?

כי עבודה סמינריונית מחייבת את הסטודנטים להפגין את כישוריהם האקדמיים במלואם:

 • הם צריכים להפגין יכולת לבחור נושא מעניין ומאתגר
 • לפתח שאלת מחקר ברורה
 • לבצע מחקר מעמיק ומקיף
 • להציג את הממצאים בצורה ברורה ומסודרת
 • להציג יכולת ניסוח והתבטאות בכתב גבוהה
 • ולסיים את העבודה בהסקה מעניינת ומקורית

אז בואו נבין רגע במה שונה סמינריון במשפטים מכל עבודה סמינריונית אחרת.

הסמינריון שלך – כרטיס הכניסה שלך להתמחות

סמינריון איכותי ומעניין יכול להיות כרטיס הכניסה שלך למשרד עורכי הדין.

משרדי עורכי דין המגייסים מתמחים נותנים לסמינריון משקל רב, ופעמים רבות מבקשים מהמועמד להביא לריאיון ההתמחות סמינריון שכתב על מנת לדסקס עליו עם המועמד ולהעריך את יכולתו לבצע מחקר מעמיק, לכתוב בצורה ברורה ומסודרת, ולחשוב באופן ביקורתי. 
לכן, כדי לקבל את ההזדמנות לעבוד במשרד עורכי דין מוביל – חשוב להשקיע בסמינריון שלכם!

אם אתם רוצים להצליח בסמינריון, חשוב לבחור נושא שמעניין אתכם, לבצע מחקר מעמיק ולהתנסח בבהירות ומקצועיות. בנוסף, חשוב להתחיל לכתוב את העבודה מוקדם ככל הניתן כדי שיהיה לכם מספיק זמן לבדוק אותה ולבצע שינויים במידת הצורך.

מה ההבדל בין סמינריון במשפטים לתארים אחרים?

סמינריון במסגרת תואר במשפטים שונה מסמינריון בתחומים אחרים במספר היבטים, ביניהם:

 • העיסוק בנושאים משפטיים מורכבים, הדורשים הבנה מעמיקה של המשפט והדינים השונים.
 • הדרישה שהעבודה תציג עמדה ביקורתית וניתוח עצמאי של הנושא.
 • הצפייה והצורך להתנסח ולכתוב את העבודה בשפה משפטית, מדויקת ומקצועית.

אבל ההבדל הכי משמעותי שמייחד את הסמינריון במשפטים ממקצועות אחרים הוא שיטת המחקר הנדרשת. בואו נבין במה מדובר.

מהי שיטת המחקר המשפטית המקובלת?

מחקר אקדמי בתחום המשפט דורש שימוש במתודולוגיות (שיטות) מחקר ייחודיות, אשר שונות מאלו המשמשות במחקר בתחומים אחרים.
לכן, עבודת סמינריון במשפטים צריכה להתבסס על מתודולוגיית מחקר משפטית תקפה ומקובלת שבדרך כלל תהיה
מחקר נורמטיבי. נסביר.

בעוד שברוב תחומי הדעת האקדמיים נהוגות מתודולוגיות מחקר אמפיריות (מחקר כמותני ומחקר איכותני), שיטת המחקר הרווחת ביותר בתארים במשפטים היא מחקר עיוני, ובפרט מחקר נורמטיבי. מחקר עיוני הוא מחקר המבוסס על ידע וספרות מקצועית ולא על ממצאים אמפיריים, ומחקר נורמטיבי הוא מחקר עיוני שמנסה להציע דין רצוי על פני הדין המצוי.

דין מצוי ודין רצוי, מחקר נורמטיבי

מחקר על דין מצוי ודין ראוי הוא מחקר השוואתי בין הדין הקיים במדינה לבין הדין האידיאלי, או הדין הרצוי. המחקר מתמקד במצב או תופעה חברתית, לצד הדינים שמסדירים אותם. הרעיון הוא לזהות שינויים שניתן לעשות בדין הקיים כדי לשפר את ההסדרה החברתית של אותו מצב או תופעה חברתית.
למידע נוסף על מחקר משפטי.

מהו אותו דין מצוי? דין מצוי הוא הדין הנהוג בפועל במדינה, כפי שהוא בא לידי ביטוי בחוק, בפסיקה, ובפרקטיקה המשפטית.
הדין המצוי הוא תוצאה של תהליך היסטורי מורכב, המושפע מגורמים רבים שהעיקריים שבהם הם: ערכים חברתיים, פוליטיקה, כלכלה וטכנולוגיה.

ומהו דין ראוי? דין ראוי הוא הדין האידיאלי, או הדין הרצוי, מבחינה משפטית או מוסרית. דין ראוי הוא תוצאה של ניתוח משפטי וביקורתי של הדין הקיים, ושל ניסיון לזהות את הפגמים והכשלים בו.

מחקר על דין מצוי ודין ראוי יכול לתרום להבנה טובה יותר של המערכת המשפטית, ולסייע בשיפורה.
המחקר יכול לסייע לזהות את הפגמים והכשלים בחוק, ובכך לתרום לשינויים חקיקתיים.
המחקר יכול גם לסייע בהעלאת המודעות לבעיות משפטיות וחברתיות, ובכך לתרום לשינויים חברתיים.

דוגמאות לנושאים שניתן לחקור במסגרת מחקר נורמטיבי של דין מצוי ודין ראוי:

 • הצעת שינויים בחוק הקיים
 • ניתוח של פסקי דין בנושאים פוליטיים או חברתיים
 • השוואה בין דין ישראלי לדין של מדינות אחרות
 • בחינה של השלכות משפטיות בשל שינויים טכנולוגיים

מחקר על דין מצוי ודין ראוי הוא מחקר מאתגר, הדורש ידע משפטי, ידע חברתי, ויכולת חשיבה ביקורתית. המחקר יכול להיות הזדמנות מצוינת עבור משפטנים, אנשי אקדמיה, ופעילים חברתיים, להשפיע על המערכת המשפטית והחברה.
על כן,
מחקר נורמטיבי הוא הזדמנות מצוינת גם עבור סטודנטים למשפטים להפגין את הידע וההבנה שלהם בתחום המשפט!

האם יש גם מחקרים אמפיריים במשפטים?

כן, ישנם גם מחקרים אמפיריים בתחום המשפט, אך הם נדירים יותר ומתאימים בעיקר למחקר מתקדם. בסמינריון במסגרת תואר במשפטים, נדרש בדרך כלל מחקר נורמטיבי.

המאפיינים הייחודיים של סמינריון במסגרת תואר במשפטים

כתיבה וניסוח משפטי

סמינריון במשפטים מחייב את הסטודנטים לכתוב את העבודה בשפה משפטית מדויקת ומקצועית. זאת, בניגוד לסמינריונים בתחומים אחרים, שבהם הסטודנטים יכולים לכתוב את העבודה בשפה חופשית יותר.

עמדה ביקורתית וניתוח עצמאי

נדרש להציג בעבודה עמדה ביקורתית וניתוח עצמאי של הנושא. זאת, בניגוד לסמינריונים בתחומים אחרים, שבהם הסטודנטים נדרשים בדרך כלל להציג סקירה עובדתית של הנושא או של ממצאי המחקר.

תוכן משפטי מורכב

סמינריון במשפטים עוסק בנושאים משפטיים מורכבים, הדורשים הבנה מעמיקה של המשפט והדינים הרלוונטיים.

נושאי מחקר לדוגמה

- ההשלכות המשפטיות של שינויי טכנולוגיה
- ניתוח פסק דין חדש של בית המשפט העליון
- בחינת המשמעויות של חוק חדש שנחקק
- ביקורת על עקרונות משפטיים מקובלים

לסיכום, סמינריון במשפטים מאפשר לסטודנטים לבחור נושא משפטי מעניין ומאתגר, ולחקור אותו לעומק.
המחקר בסמינריון מפתח את כישורי החשיבה הביקורתית, הניתוח, והכתיבה של הסטודנטים.
הוא גם מאפשר להם להכיר את הספרות המשפטית, את הפסיקה, ואת הזרמים המחשבתיים השונים במשפט.

ואולי הכי חשוב! – סמינריון במשפטים הוא הזדמנות חד פעמית לתרום לשינוי חברתי.
המחקר בסמינריון יכול להתמקד בנושאים משפטיים וחברתיים רלוונטיים, כגון אי-שוויון, צדק חברתי, או זכויות אדם.
המחקר יכול לסייע לסטודנטים להבין את הבעיות המשפטיות והחברתיות הקיימות, ולפתח רעיונות לשינוי.

כתיבת סמינריון במשפטים זו באמת חוויה מאתגרת ומעשירה, אשר יכולה להשפיע רבות על סטודנטים, על הקריירה שלהם, ועל החברה כולה 💫

מה מקבלים עם

כשאתם בוחרים ב-Toplaw, אתם בוחרים במרכז הסיוע המקצועי והמנוסה ביותר בתחומי המשפט והעסקים באקדמיה.
אנו מתאימים לכל סטודנט מלווה או כותב ייעודי המתאים לצרכיו, ומבצעים בקרת איכות לאחר שהעבודה הושלמה.
הכל – כדי להבטיח שאתה, הסטודנט, תזכה בשקט נפשי, ביטחון והצלחה אקדמית בלימודי התואר ללא הפרעות.

עבודות סמינריון בכל תחומי המשפט, האתיקה והעסקים

בחירה וניסוח שאלת מחקר מעניינת עבור הסטודנט

גיבוש הצעת מחקר מקיפה לאישור המרצה

סקירת מקורות מקיפה הכוללת ספרות, מאמרים ופסיקה

מחקר מקורות זרים וכתיבת פרק משפט משווה

פרק ממצאים ומסקנות מבוסס מחקר עיוני-נורמטיבי

גיבוש פרק דיון וסיכום

רשימה ביבליוגרפית לפי כללי האזכור האחיד

נתקדם לכתיבה והגשה?

התוצאות מדברות בעד עצמן

למה לכתוב סמינריון עם

צוות כותבים מוקפד ואיכותי

המורכב מבעלי תארים מתקדמים במשפטים בלבד.
כולם מנוסים, מסורים ומיומנים העובדים איתנו בבלעדיות (כותבים עבור Toplaw בלבד). זהו אמצעי נוסף להבטחת האחריות, המקוריות ובלעדיות התוכן.

התמחות במקצועות המשפט

אנו מרכז הסיוע האקדמי הבלעדי שמתמחה ועוסק במקצועות המשפט בלבד. צוות הכותבים.ות שלנו "חי ונושם" מחקר משפטי-אקדמי. כך שאין לנו מתחרים, הן ברמת המחקר והן ברמת הכתיבה המשפטית בעולם האקדמי.

אחריות, אמינות ומקצועיות

אלו המאפיינים החשובים ביותר בשירותינו ואנו מקפידים עליהם בחרדת קודש. אחרי הכל, עבודה טובה ואיכותית ככל שתהיה, אם היא מעוררת חשדות שווא בקרב הגורמים האקדמיים - יוצרת בעבור הסטודנט יותר נזק מתועלת.

מקוריות, דיסקרטיות, בלעדיות

במסגרת השירות, כותב.ת מיומן.ת העוסק.ת בכתיבה אקדמית ומשפטית יבצע עבורך באופן ייעודי כתיבה מקורית וייחודית.
פרטיך לא נמסרים לכותב או לגורם אחר - דיסקרטיות מלאה. ויש לך בלעדיות על הזכויות בתוכן שהזמנת. הוא שלך בלבד!

התאמה אישית לצרכיך

נתחיל בשיחת ייעוץ טלפונית (ללא עלות) עם הכותב הבכיר שלנו, עו"ד ואיש אקדמיה, בה תקבל.י הכוונה ויעוץ לשירות המומלץ לצרכייך האישיים. ניתן לקיים מפגשים עם דוקטור למשפטים שילוו אותך יד ביד, או שירות כתיבת תוכן אקדמי.

בקרת איכות ועמידה בזמנים

עם סיום כתיבת העבודה ובטרם הגשתה אליך - כל עבודה עוברת תהליך בדיקה קפדני על ידי הכותב הבכיר שלנו (עו"ד ואיש אקדמיה) שמוודא את איכות, מקוריות ודיוק העבודה. הכל תוך עמידה קפדנית בלוחות הזמנים שהגדרנו ביחד.

לקוחות מרוצים
+ 0
עבודות שנכתבו בהצלחה
+ 0
ממוצע ציונים שלנו
+ 0

לקבלת הצעת מחיר לסיוע בכתיבה אקדמית
אנחנו זמינים בכל עת

error: תוכן זה הינו מוגן

להצעת מחיר ופרטים נוספים

ליצירת קשר בוואטסאפ, לחצו כאן